06-24717614       info@paganweddingplanner.nl

Druïdisme 

Druïdisme is een spiritueel pad waarbij 3 doelen worden nagestreefd: volledig creatief in het leven staan, diepe communicatie met de wereld en onze natuur en toegang krijgen tot de bron van diepe wijsheid. Dit wordt uitgedrukt in de 3 graden die binnen druïdisme gangbaar zijn. De Bard opent de deuren naar de andere wereld door middel van zijn/haar creativiteit. De Bard koestert de kunstenaar in ons. De Ovaat stapt door deze deur heen en werkt met de natuur en gebruikt zijn/haar helende gaven om mensen, dieren en de natuur te helen. De Ovaat is de sjamaan. Als Druïde leer je je eigen innerlijke wijsheid te ontwikkelen en te gebruiken. 

Druïdisme is vrij van dogma's en eventuele vaste set van overtuigingen of praktijken.

Er is geen “heilige tekst” of bijbel. Druidisme is een spiritueel pad zoals gezegd, en voor sommigen een religie. Alle druiden geloven in de spirituele aard van het leven, en de natuur is de basis van alles. We zijn allemaal onderdeel van de natuur, en staan er niet boven. Alles binnen de natuur wordt gezien als onderdeel van het grote web van het leven. 

We werken veel met de voorouders en begeleiders uit de andere wereld, en natuurlijk met de Godinnen en Goden. Het reizen naar deze andere wereld doen we door middel van trance-reizen (sjamanistisch reizen). 


Traditionele hekserij

Veel mensen denken bij hekserij aan Harry Potter e.d. Maar, niets staat verder van de waarheid dan Harry Potter, hoe leuk de films ook zijn! Traditionele hekserij is al eeuwenoud, en maakt een flinke revival door momenteel. Er komt steeds meer openheid over deze vorm van hekserij. Er is meer tussen hemel en aarde dan je zo kan waarnemen. Hekserij valt, net zoals Druidisme onder de overkoepelende term Paganisme, oftewel heidendom.

Nee, de duivel wordt niet aanbeden. Nee, we vliegen niet op bezems. We geloven in de natuur, en dat alles uit energie bestaat. We werken met de elementen en windrichtingen etc. En, we geloven in balans: man-vrouw, licht-donker etc. We geloven dat alles bezield is, en we werken samen met de natuur en alles wat de natuur ons te bieden heeft.

Als heks en Druide vier je de seizoenen in al hun aspecten. De seizoenen van het jaar worden gemarkeerd door jaarfeesten (Samhain, Yule / Alban Arthan, Imbolc, Ostara / Alban Eilir, Beltane, Midzomer / Alban Hefin, Lughnasadh, Mabon / Alban Elfed). De veranderingen van de seizoenen en de maan zijn veranderingen die ook op een mensenleven van toepassing zijn. Omdat heksen en druiden zichzelf als een deel van de natuur zien vieren ze deze veranderingen in de natuur door stil te staan en harmonie te brengen in de innerlijke veranderingen. 

Wil je meer informatie over druidisme of hekserij? Kijk dan eens op mijn andere website: www.witchdruid.com of stuur een mailtje naar witchdruid6@gmail.com